OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา หน้าธัญพืช
กลุ่มผู้ผลิต: ข้าวตังสุคันธาทรงเครื่อง
ตำบล: บ้านหม้อ
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคาขายส่ง 28 บาทต่อแพ็ค ราคาขายปลีก 35     บาท
ดูรายละเอียด
ข้าวตังไก่หยอง
กลุ่มผู้ผลิต: ข้าวตังชาววัง จ.ส.อ.พินิจ เพชรกัปป์
ตำบล: ธงชัย
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคาถุงละ 25    บาท
ดูรายละเอียด
ชุดรวมขนมไทย
กลุ่มผู้ผลิต: นางสนธนา ธงสุวรรณ
ตำบล: ตำบลท่าราบ
คำค้นหา: ขนม, ของกิน ,ของทานเล่น, ของกินเล่น ,ขนมคบเคี้ยว, ขนมหวาน
ราคากล่องละ 30    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวนเลิศรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากะพี้
ตำบล: ท่ามะเฟือง
คำค้นหา: ขนม ,ของคบเคี้ยว ,ของกิน, ของกินเล่น, ของทานเล่น
ราคากิโลกรัมละ 80     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป