OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง
ตำบล: ห้วยขมิ้น
คำค้นหา: งานศิลปะ ,ของตั้งโชว์ ,ศิลปะ ,ของฝาก, งานฝีมือ,ดอกไม้,ดอกไม้ประดิษฐ์
ราคา200 - 500    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์
ตำบล: สวนส้ม
คำค้นหา: งานศิลปะ ,ของตั้งโชว์ ,ศิลปะ ,ของฝาก, งานฝีมือ,ดอกไม้,ดอกไม้ประดิษฐ์
ราคาดูที่รายละเอียด    บาท
ดูรายละเอียด
ภาพกระดาษสานูนต่ำ
กลุ่มผู้ผลิต: ภาพกระดาษสานูนต่ำ
ตำบล: บางเพรียง
คำค้นหา: งานศิลปะ ,ของตั้งโชว์ ,ศิลปะ ,ของฝาก, งานฝีมือ
ราคาชิ้นละ 1,200-2,200    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอลายหมากนัด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสตรีบ้านธรรมวงค์
ตำบล: ห้วยมุ่น
คำค้นหา: ผ้า ,ผ้าทอ ,งานหัถกรรม ,งานทอ, งานฝีมือ
ราคา400    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป