OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีบ้านอ่าวกระบือ
ตำบล: ท่าไม้
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ, ไข่
ราคากล่องละ 45     บาท
ดูรายละเอียด
ไข่เค็มใบเตยหอม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตย
ตำบล: บึงบูรพ์
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ไข่,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
กลุ่มผู้ผลิต: สตรีพัฒนาบ้านนอก
ตำบล: กงหรา
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ไข่,ของฝาก
ราคา25 - 30     บาท
ดูรายละเอียด
ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน
ตำบล: บ้านเชี่ยน
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ไข่,ของฝาก
ราคาฟองละ 5 บาท /กล่องละ 50     บาท
ดูรายละเอียด
ไข่เค็มบ้านสำลาย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสำลาย
ตำบล: งิ้ว
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ไข่,ของฝาก
ราคากล่องละ 10 ฟอง 60     บาท
ดูรายละเอียด
ไข่เค็มกลิ่นใบเตย"บ้านโพธิ์"
กลุ่มผู้ผลิต: น.ส.อัจจนา ท้วมละมูล
ตำบล: แสนภูดาษ
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ไข่
ราคาฟองละ 6    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป