OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กระเป๋าไม้ไผ่
กลุ่มผู้ผลิต: นางศุภลักษณ์ แซ่ตั้ง
ตำบล: หมากแข้ง
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก, กระเป๋า
ราคา200 ขึ้นไป     บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋าผ้าลายขิด
กลุ่มผู้ผลิต: นางวิไลลักษณ์ พัฒนาศิระกิจ
ตำบล: ศรีวิไล
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,กระเป๋า
ราคา150    บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋ากระจูด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานกระจูดตำบลท่าสะท้อน
ตำบล: ท่าสะท้อน
คำค้นหา: ของใช้ ,กระเป๋า, สาน ,งานฝีมือ
ราคาใบละ 800     บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋าหนังปลากระเบน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์2
ตำบล: คันนายาว
คำค้นหา: กระเป๋าตังค์
ราคา700    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป