OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
กลุ่มผู้ผลิต: อุดมลักษณ์กรุ๊ป
ตำบล: บ้านหม้อ
คำค้นหา: อาหาร, ขนม ,ของกิน ,ของคบเคี้ยว,ของทานเล่น ,ของกินเล่น
ราคา70 , 140, 300    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวนเลิศรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากะพี้
ตำบล: ท่ามะเฟือง
คำค้นหา: ขนม ,ของคบเคี้ยว ,ของกิน, ของกินเล่น, ของทานเล่น
ราคากิโลกรัมละ 80     บาท
ดูรายละเอียด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตำบลหาดล้า
ตำบล: หาดล้า
คำค้นหา: ขนม, ของทานเล่น ,ของกินเล่น, ของฝาก
ราคากิโลกรัมละ 180 - 220     บาท
ดูรายละเอียด
สับปะรดกวน
กลุ่มผู้ผลิต: นางพูลศิลป์ แก้วเมืองกลาง
ตำบล: โพนแพง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา15-50    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวน
กลุ่มผู้ผลิต: นางสุชาดา โปตาวัฒน์
ตำบล: นากั้ง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา25    บาท
ดูรายละเอียด
สมุนไพรอบกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย
ตำบล: ไทรน้อย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,สมุนไพร
ราคาขนาด 100 กรัม 35 บาท / ขนาด 500 กรัม 125     บาท
ดูรายละเอียด
ทองม้วนกรุงศรี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสะพานไทยพัฒนา
ตำบล: สะพานไทย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่องเล็ก 40 บาท กล่องรูปหัวใจ 50     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป