OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เมี่ยงปลาสายไหม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม
ตำบล: เกาะหลัก
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ข้าวแต๋นทวีพรรณ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ
ตำบล: นาแก้ว
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่อง ละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีบ้านชะแม
ตำบล: ดีหลวง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผลไม้แช่อิ่ม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสร้างสรรค์
ตำบล: ตูม
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากิโลกรัมละ 50-80    บาท
ดูรายละเอียด
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
กลุ่มผู้ผลิต: นางนารีรัตน์ ตะโฉ
ตำบล: หงาว
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากิโลกรัมละ 180-190     บาท
ดูรายละเอียด
ข้าวแตน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้าเกษตรกรบ้านเดิ่น
ตำบล: ด่านซ้าย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา15-20    บาท
ดูรายละเอียด
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง
ตำบล: ปลายบาง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา19-69     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป