OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ปลากะตักอบสมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
ตำบล: โคกขาม
คำค้นหา: อาหาร, ขนม ,ของกิน ,ของคบเคี้ยว,ของทานเล่น ,ของกินเล่น
ราคากระปุกละ 30     บาท
ดูรายละเอียด
ปลากรอบสมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่ม ช.ปลากรอบ
ตำบล: ปากน้ำกระแส
คำค้นหา: อาหาร, ขนม ,ของกิน ,ของคบเคี้ยว,ของทานเล่น ,ของกินเล่น
ราคา100 กรัม ถุงละ 15 บาท , น้ำหนัก 200 กรัม ถุงละ 30     บาท
ดูรายละเอียด
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
กลุ่มผู้ผลิต: อุดมลักษณ์กรุ๊ป
ตำบล: บ้านหม้อ
คำค้นหา: อาหาร, ขนม ,ของกิน ,ของคบเคี้ยว,ของทานเล่น ,ของกินเล่น
ราคา70 , 140, 300    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวนเลิศรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากะพี้
ตำบล: ท่ามะเฟือง
คำค้นหา: ขนม ,ของคบเคี้ยว ,ของกิน, ของกินเล่น, ของทานเล่น
ราคากิโลกรัมละ 80     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป