OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ดอกไม้จากดินไทย ของจิ๋วจากดินไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
ตำบล: เมืองพิษณุโลก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา450,890,2,500    บาท
ดูรายละเอียด
บ้านเรือนไทยจำลอง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทย
ตำบล: บ้านพริก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา300-2,000     บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม
ตำบล: บัวลาย
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา500 - 1,000     บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มออร์คิด แฮนด์ เมด
ตำบล: จอหอ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา500 - 50,000     บาท
ดูรายละเอียด
แจกันจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่
ตำบล: หนองปรือ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคาขนาดสูง 13 นิ้ว ส่งราคา 2,200 บาท ปลีก 2,500    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
ตำบล: หนองซ้ำซาก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคาขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ ,35-1,000     บาท
ดูรายละเอียด
เรือจำลองสักทอง เรือนไทยประดิษฐ์จากกระดาษ
กลุ่มผู้ผลิต: นายชาตรี เนื่องจำนงค์
ตำบล: บ้านบึง
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา(ตามความยากง่าย) 1,500 - 25,000     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป