OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่
ตำบล: คลองสวนพลู
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ดอกไม้,ของตั้งโชว์
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกกล้วยไม้ซากูระพิงค์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมไผ่พัฒนา
ตำบล: ไผ่
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ดอกไม้,ของตั้งโชว์
ราคา2,000    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ตำบล: เกาะเกร็ด
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์,หัตถกรรม,เครื่องปั้นดินเผา
ราคา150-6000    บาท
ดูรายละเอียด
เรซิ่นเคลือบทอง 24k
กลุ่มผู้ผลิต: คิวบิคเจมส์
ตำบล: ท่าทราย
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา1,500 บาทจนถึงหลักแสน    บาท
ดูรายละเอียด
งานประดับมุก
กลุ่มผู้ผลิต: นายศักดิ์ชัย สังขมี
ตำบล: บางกระสอ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา2,500 - 49,000     บาท
ดูรายละเอียด
เต่าหลากลีลา (ผอบเต่า)
กลุ่มผู้ผลิต: นายถนอมชัย จินงี่
ตำบล: หอมเกร็ด
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา80-800     บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเคลือบกาว
กลุ่มผู้ผลิต: นางดวงสมร เสวก
ตำบล: บางกระเบา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา20-215    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป