OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
ตำบล: หนองซ้ำซาก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคาขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ ,35-1,000     บาท
ดูรายละเอียด
เรือจำลองสักทอง เรือนไทยประดิษฐ์จากกระดาษ
กลุ่มผู้ผลิต: นายชาตรี เนื่องจำนงค์
ตำบล: บ้านบึง
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา(ตามความยากง่าย) 1,500 - 25,000     บาท
ดูรายละเอียด
ประติมากรรมรกมะพร้าวที่สร้างสรรค์
กลุ่มผู้ผลิต: นายสามารถ เตโช
ตำบล: เสาเภา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์,ภาพ
ราคาภาพละ 12,000     บาท
ดูรายละเอียด
ไม้เทพธาโร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ตำบล: เขากอบ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา.โถ ราคาตั้งแต่ 800 - 1,300.-บาท 2.พยูน ราคาตั้งแต    บาท
ดูรายละเอียด
ควีนชุมพร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าตะเภา
ตำบล: ท่าตะเภา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา2,500.-     บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องประดับมุกรูปช้าง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มพัชราการประดับมุก และอาหาร
ตำบล: อนุสาวรีย์
คำค้นหา: เครื่องประดับ,ของตกแต่ง,ของตั้งโชว์
ราคาขนาดเล็ก 600 บาท ขาดใหญ่ 4,000    บาท
ดูรายละเอียด
ขันลงหินบ้านบุ
กลุ่มผู้ผลิต: นางเมตตา เสลานนท์
ตำบล: ศิริราช
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา-    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป