OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เต่าหลากลีลา (ผอบเต่า)
กลุ่มผู้ผลิต: นายถนอมชัย จินงี่
ตำบล: หอมเกร็ด
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา80-800     บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเคลือบกาว
กลุ่มผู้ผลิต: นางดวงสมร เสวก
ตำบล: บางกระเบา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา20-215    บาท
ดูรายละเอียด
ตุ๊กตาไม้-ดนตรีไทย
กลุ่มผู้ผลิต: นายอาทิตย์ จรูญโรจน์
ตำบล: นครปฐม
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา-    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยประยุกต์
กลุ่มผู้ผลิต: หัตถกรรมดินไทยประยุกต์
ตำบล: บางกระทุ่ม
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,ดอกไม้,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา3-500    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้จากดินไทย ของจิ๋วจากดินไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
ตำบล: เมืองพิษณุโลก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา450,890,2,500    บาท
ดูรายละเอียด
บ้านเรือนไทยจำลอง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทย
ตำบล: บ้านพริก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา300-2,000     บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม
ตำบล: บัวลาย
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา500 - 1,000     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป