OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มออร์คิด แฮนด์ เมด
ตำบล: จอหอ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา500 - 50,000     บาท
ดูรายละเอียด
แจกันจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่
ตำบล: หนองปรือ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคาขนาดสูง 13 นิ้ว ส่งราคา 2,200 บาท ปลีก 2,500    บาท
ดูรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
ตำบล: หนองซ้ำซาก
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคาขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ ,35-1,000     บาท
ดูรายละเอียด
เรือจำลองสักทอง เรือนไทยประดิษฐ์จากกระดาษ
กลุ่มผู้ผลิต: นายชาตรี เนื่องจำนงค์
ตำบล: บ้านบึง
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา(ตามความยากง่าย) 1,500 - 25,000     บาท
ดูรายละเอียด
ประติมากรรมรกมะพร้าวที่สร้างสรรค์
กลุ่มผู้ผลิต: นายสามารถ เตโช
ตำบล: เสาเภา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์,ภาพ
ราคาภาพละ 12,000     บาท
ดูรายละเอียด
ไม้เทพธาโร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ตำบล: เขากอบ
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา.โถ ราคาตั้งแต่ 800 - 1,300.-บาท 2.พยูน ราคาตั้งแต    บาท
ดูรายละเอียด
ร่มหลวงลุงวงค์
กลุ่มผู้ผลิต: ร่มหลวงลุงวงค์
ตำบล: ต้นเปา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ร่ม
ราคา550-3500     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป