OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เนื้อลำไยอบแห้ง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันพระเจ้าแดง
ตำบล: ห้วยยาบ
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,ผลไม้
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ลำไยอบแห้งสีทอง
กลุ่มผู้ผลิต: นางสายทอง มณีกุลโรจน์
ตำบล: หนองปลาสวาย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,ผลไม้
ราคากล่องละ 500 กรัม ราคาขายปลีก กล่องละ 120     บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยสี่รส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน
ตำบล: ร่อนทอง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา1 กก./60 บาท ขนาด 250 กรัม ราคา 20     บาท
ดูรายละเอียด
ขนมข้าวกล้อง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก
ตำบล: ทับสะแก
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา16.25 ขายปลีก 25     บาท
ดูรายละเอียด
ข้าวแต๋นทวีพรรณ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มข้าวแต๋นทวีพรรณ
ตำบล: นาแก้ว
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่อง ละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีบ้านชะแม
ตำบล: ดีหลวง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผลไม้แช่อิ่ม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสร้างสรรค์
ตำบล: ตูม
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากิโลกรัมละ 50-80    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป