OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ทุเรียนกวน ตราดูริโอ้
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทเจียรทวี จำกัด
ตำบล: วังกระแจะ
คำค้นหา: ขนมหวาน,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ลูกหยียะรัง ตราสตรีสะดาวา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา (กลุ่มสตรี)
ตำบล: สะดาวา
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยเบรคแตก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์
ตำบล: ดงอีจาน
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
เปลือกส้มโอเชื่อม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
ตำบล: บ้านกล้วย
คำค้นหา: ขนมหวาน,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยกวน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตำบล: ขามทะเลสอ
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา20 - 35     บาท
ดูรายละเอียด
ข้าวแตนรสกระเทียมพริกไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีแปรรูปพริกขามสะแกแสง
ตำบล: ขามสะแกแสง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา200 กรัม 20     บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยอบแผ่น
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท หนองมน เอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำกัด
ตำบล: แสนสุข
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาซองขนาด 60 กรัม ราคา 11    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป