OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กล้วยหักมุมฉาบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน
ตำบล: น้ำผุด
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาขายปลีก กิโลกรัมละ 100 บาท ราคาขายปลีกถุงละ 20,30,    บาท
ดูรายละเอียด
เงาะอบแห้ง
กลุ่มผู้ผลิต: วิสาหกิจชุมชนธารทอง
ตำบล: นาท่ามได้
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาเงาะอบแห้ง 1 กิโลกรัม ราคา 350-400.-บาท -ราคาส่งขน    บาท
ดูรายละเอียด
มะม่วงแช่อิ่ม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรโนนม่วง
ตำบล: โพนทอง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาถุงละ 20 บาท กิโลกรัมละ 50     บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
ตำบล: เขาบายศรี
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา200กรัม/100    บาท
ดูรายละเอียด
ระกำแก้ว
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี
ตำบล: โขมง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา200 กรัม/25     บาท
ดูรายละเอียด
ทุเรียนกวน
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.แม่ละม่อม
ตำบล: ท่าใหม่
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาแท่งละ 100 ก.แพ็ค 3 แท่ง /40     บาท
ดูรายละเอียด
ทุเรียนทอดกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง
ตำบล: ตรอกนอง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาเกรดA กก.ละ271บ.เกรดBกก.ละ171 บ.เกรดC กก.ละ101บ.     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป