OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ทุเรียนทอด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปทุเรียน
ตำบล: คมบาง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาเกรดเอขายปลีกกก.ละ 300-350บ./เกรดบีกก.ละ 200-250บ.    บาท
ดูรายละเอียด
ผลไม้แห้งแบบเหือดแห้ง
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด
ตำบล: พลับพลา
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากก.ละ 1,000 บ. กระป๋องละ 85    บาท
ดูรายละเอียด
The Royal Nut
กลุ่มผู้ผลิต: นางกุลตรี พรหมรักษ์
ตำบล: สันผักหวาน
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาถุงละ 30-35     บาท
ดูรายละเอียด
ขนมบ้านแม่ต้อยเชียงใหม่
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท เอส. พี. ฟาสฟูดส์ จำกัด
ตำบล: สันกลาง
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่องละ 120-150     บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยเล็บมือนางอบเลิศรส
กลุ่มผู้ผลิต: แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์สามัคคี
ตำบล: นาโพธิ์
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคากล่องเล็ก 13    บาท
ดูรายละเอียด
กล้วยอบเล็บมือนางศรี
กลุ่มผู้ผลิต: บ้านท่ามะปริง
ตำบล: แหลมทราย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคา200 กรัม/30 บาท 40 กรัม /10     บาท
ดูรายละเอียด
ทองม้วนกรอบ
กลุ่มผู้ผลิต: ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
ตำบล: วังศาลา
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก
ราคาซอง 5 บาท, กล่อง 24 ซอง 120     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 3 4 5 6 7 8 9 10

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป