OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กระเป๋าถือสุภาพสตรี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ตำบล: บางเจ้าฉ่า
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก ,งานสาน,งานฝีมือ
ราคา500-900    บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋าถือสุภาพสตรี(เหลี่ยมดอกพิกุลกลาง)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ตำบล: บางเจ้าฉ่า
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก ,งานสาน,งานฝีมือ
ราคา650     บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋าถือสุภาพสตรีทรงรี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า
ตำบล: บางเจ้าฉ่า
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก ,งานสาน,งานฝีมือ
ราคา800    บาท
ดูรายละเอียด
โคมเทียนหอม
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัททริเปิลเอ เอ็กพอร์ท จำกัด
ตำบล: บางระจัน
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก,เทียน
ราคา50-200     บาท
ดูรายละเอียด
โคมไฟหินอ่อน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต.หินอ่อน
ตำบล: ตลิ่งชัน
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง,โคมไฟ
ราคาส่ง 2,500 บาท/ชิ้น ราคาปลีก 3,500     บาท
ดูรายละเอียด
สบู่จำปากา
กลุ่มผู้ผลิต: นางอุไร อัครานุรักษ์
ตำบล: คลองหาด
คำค้นหา: อุปกรณ์ทำความสะอาด , ของใช้ส่วนตัว, ทำความสะอาด ,สบู๋
ราคา69    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: Kritssanakorn
ตำบล: บาลพึ่ง
คำค้นหา: ของใช้ในครัว ,ของฝาก, ของที่ระลึก
ราคาช้อนส้อม ชุดละ 150 มีด มีหลายขนาดหลาย    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป