OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท นว.อรัญญิก จำกัด
ตำบล: แม่ลา
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องครัว,เครื่องเงิน
ราคา3,780     บาท
ดูรายละเอียด
โคมไฟไม้ไผ่ลายไทย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ
ตำบล: คลองควาย
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,โคมไฟ
ราคา150-1250    บาท
ดูรายละเอียด
หมอนขวานผ้าขิด (ที่นอนลูกระนาด)
กลุ่มผู้ผลิต: มาลัยพรหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550     บาท
ดูรายละเอียด
หมอนขวาน (ที่นอน)
กลุ่มผู้ผลิต: นงนุชหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550    บาท
ดูรายละเอียด
ไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีทำไม้กวาดบ้านโนนบก
ตำบล: สาริกา
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,อุปกรณ์ทำความสะอาด,เครื่องมือทำความสะอาด
ราคา25 - 35     บาท
ดูรายละเอียด
เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่
ตำบล: หินตั้ง
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,งานแกะสลัก
ราคา300-2000     บาท
ดูรายละเอียด
ชุดกาแฟใหญ่เบญจรงค์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย
ตำบล: ทุ่งน้อย
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องครัว,ชุดชา
ราคา4,000-5,000    บาท
ดูรายละเอียด
1 2

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป