OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าตีนจกลายโบราณ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ
ตำบล: ป่าสะแก
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,งานฝีมือ ,งานทอ ,งานหัตถกรรม,ทอผ้า
ราคา150-7,000    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าฝ้ายลายมัดหมี่
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกตรกรบ้านหันทราย
ตำบล: หันทราย
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,งานฝีมือ ,งานทอ ,มัดหมี่ ,งานหัตถกรรม,ย้อมสี
ราคา1500     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมกาบบัว
กลุ่มผู้ผลิต: ผ้าไหมกาบบัวบ้านลาดสมดี
ตำบล: กุศกร
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,ผ้าไหม ,งานฝีมือ ,งานทอ ,งานหัตถกรรม
ราคาไม่ระบุ    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมพื้นเรียบ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพทอผ้าปะอาว
ตำบล: ปะอาว
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,ผ้าไหม ,งานฝีมือ ,งานทอ ,งานหัตถกรรม
ราคาเมตรละ 250-350    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าจกทอมือ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านวัดนาหนอง
ตำบล: ดอนแร่
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,ผ้าไหม ,งานฝีมือ ,งานทอ ,งานหัตถกรรม
ราคาผ้าจกทั้งตัว เป็นเงิน 3,500     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์
ตำบล: บ้านแดง
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,งานฝีมือ ,งานทอ ,มัดหมี่ ,งานหัตถกรรม,ย้อมสี
ราคา180-200     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไทค์ไหม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มมหามิตรหัตกรรม
ตำบล: ต.หมากแข้ง
คำค้นหา: ผ้า, ผ้าทอ ,ผ้าไหม ,งานฝีมือ ,งานทอ ,งานหัตถกรรม
ราคา2,900    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป