OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตำบล: แม่ยางตาล
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคากิโลกรัมละ 450     บาท
ดูรายละเอียด
ชาเขียวใบหม่อน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า
ตำบล: หลุมรัง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคา75 กรัม ราคา 55     บาท
ดูรายละเอียด
กาญจนาชาเขียวใบหม่อน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ
ตำบล: เกาะสำโรง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคา35-65    บาท
ดูรายละเอียด
ชา
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย
ตำบล: ป่าก่อดำ
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคาชาอู่หลงเบอร์ 12 ขนาด 200กรัม 300 บาท 300 กรัม 450    บาท
ดูรายละเอียด
ชาฉุยฟง
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทฉุยฟงจำกัด
ตำบล: ป่าซาง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคาอู่หลงเบอร์ 12 ราคา 1,000 -1,200 บาท/กก อู่หลงก้าน    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป