OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ครอสติส
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: xtitch, stitch, ออกแบบผังลาย, ผังลาย, ครอสติช, ครอสติส,รูปเหมือน, แปลงรูป, รูปถ่าย, ชุดปัก, kits
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
ครอสติส
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: xtitch, stitch, ออกแบบผังลาย, ผังลาย, ครอสติช, ครอสติส,รูปเหมือน, แปลงรูป, รูปถ่าย, ชุดปัก, kits
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าชุดโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: ร้านสุทนทรีผ้าไทย
ตำบล: หาดเสี้ยว
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ชุดปูโต๊ะ
ราคาผ้าปูโต๊ะ ๔๕๐ บาท ผ้ารองจาน ๑๕๐     บาท
ดูรายละเอียด
อาภรณ์ดี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มตัดเย็บคูคต
ตำบล: คูคต
คำค้นหา: ผ้า,ชุดไทย,เสื้อ,ชุด
ราคา2,200-4,500    บาท
ดูรายละเอียด
ชุดกาแฟใหญ่เบญจรงค์
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย
ตำบล: ทุ่งน้อย
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องครัว,ชุดชา
ราคา4,000-5,000    บาท
ดูรายละเอียด
หัตถกรรมงานปัก-งานถักชุดของใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ
ตำบล: สันกลาง
คำค้นหา: ผ้า,ชุดปูโต๊ะ
ราคา35-650     บาท
ดูรายละเอียด
ชุดขันโตกประยุกต์
กลุ่มผู้ผลิต: นางประภาพร ยิ้มละมัย
ตำบล: สันปูเลย
คำค้นหา: ชุดขันโตก
ราคา500-700     บาท
ดูรายละเอียด
1 2

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป