OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ขนมจีนอบแห้ง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีทำขนมจีนอบแห้ง
ตำบล: ศรีสำราญ
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคากล่องละ 35    บาท
ดูรายละเอียด
ปลาร้าข้ามปี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตำบล: หนองสระปลา
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร
ราคา60     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำตาลโตนดผง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเกษตรกรทำน้ำตาลโตนด
ตำบล: บ้านหม้อ
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
เห็ดนางฟ้าสามรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (เห็ดนางฟ้าแปรรูป)
ตำบล: นาวุ้ง
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
แหนมเนือง
กลุ่มผู้ผลิต: คุณ ณัฐวุฒิ กุลธัญวัตน์
ตำบล: ในเมือง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,แหนม
ราคาขนาด 5 ไม้ 100 บาท 10 ไม้ 150     บาท
ดูรายละเอียด
ผักกาดหวาน,ผักกาดดองสามรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรละหุ่งพัฒนา
ตำบล: นาบัว
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ผัก,ดอง,ผักกาด
ราคาขวดละ 35 บาท ถุงละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
หัวผักกาดหวานปรุงรส,หัวผักกาดเค็มปรุงรส ตราสามผึ้ง
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุตสาหกรรมเจริญชัย
ตำบล: เฉียง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ผัก,ดอง,ผักกาด
ราคาถุงละ 26     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป