OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ปลาแดดเดียวปรุงรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านท่าช้าง
ตำบล: บางไทรป่า
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคา35     บาท
ดูรายละเอียด
เต้าหู้ ตราอังกี่
กลุ่มผู้ผลิต: นายบุญส่ง บุญเทพประทาน
ตำบล: ศรีษะทอง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคา5-6    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำพริกคลุกข้าว
กลุ่มผู้ผลิต: โรงงานน้ำพริกแม่เล็ก(สุบิน)
ตำบล: ศรีษะทอง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคากล่องละ 25-250    บาท
ดูรายละเอียด
ไส้กรอกปลาพริกไทยดำ
กลุ่มผู้ผลิต: เจ พี เอ็ม ซอสเซส จำกัด
ตำบล: ทรายมูล
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคาแพคละ 50     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำพริกเผา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจิกสูง
ตำบล: ปากพลี
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงรสอาหาร,วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคา30- 60     บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องแกง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน
ตำบล: ถ้ำทองหลาง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
แกงไตปลาแห้งสำเร็จรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้แปรรูปอาหาร
ตำบล: โพธิ์เสด็จ
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, เครื่องปรุงอาหาร
ราคา35    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 1 2 3 4 5 6 7

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป