OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เจ้พรข้าวต้มปลา
กลุ่มผู้ผลิต: เจ้พรข้าวต้มปลา
ตำบล:
คำค้นหา: ข้าวต้มปลา, ขายสูตร, สูตรอาหาร, สอนทำ
ราคา35,000    บาท
ดูรายละเอียด
ปลาส้ม(ปลาจีน)สมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ
ตำบล: วังผาง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ปลา,สมุนไพร
ราคากิโลกรัมละ 100 - 120     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำปลาหวาน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเมืองชัยภูมิ
ตำบล: ในเมือง
คำค้นหา: น้ำปลาหวาน
ราคากระปุกพลาสติก ราคา 25 บาท ขวดแก้วขนาดกลาง ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำปลาหวาน คุณเนาว์ ตราตำรับพื้นบ้าน
กลุ่มผู้ผลิต: ตำรับพื้นบ้าน
ตำบล: บางชัน
คำค้นหา: น้ำปลาหวาน
ราคาปลีก 40 บาท/ขวด (ปริมาตรบรรจุ 220 กรัม/ขวด)    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป