OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ปุ๋ยวัยจ๊าบ
กลุ่มผู้ผลิต: ไอเดียการเกษตร1
ตำบล: บางบัวทอง
คำค้นหา: ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ย,สารสกัดชีวภาพ,เกษตร
ราคา600 baht/sack45 baht/can35     บาท
ดูรายละเอียด
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
กลุ่มผู้ผลิต: เครือข่ายศูนย์ภูมิพลังบ้านโคกก่อง
ตำบล: โพธิ์ตาก
คำค้นหา: ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ย,สารสกัดชีวภาพ,เกษตร
ราคา50-250    บาท
ดูรายละเอียด
ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น)
ตำบล: วังเย็น
คำค้นหา: ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ย,สารสกัดชีวภาพ
ราคา100    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป