OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าชุดโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: ร้านสุทนทรีผ้าไทย
ตำบล: หาดเสี้ยว
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ชุดปูโต๊ะ
ราคาผ้าปูโต๊ะ ๔๕๐ บาท ผ้ารองจาน ๑๕๐     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าปูโต๊ะ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าน้ำมอญ
ตำบล: แจ้ซ้อน
คำค้นหา: ผ้า,ปูโต๊ะ
ราคา180-940    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าปูโต๊ะ
กลุ่มผู้ผลิต: นายยุทธพงศ์ ศรีบัว
ตำบล: ทุ่งโฮ้ง
คำค้นหา: ผ้า,ปูโต๊ะ
ราคา700-1,200     บาท
ดูรายละเอียด
หัตถกรรมงานปัก-งานถักชุดของใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ
ตำบล: สันกลาง
คำค้นหา: ผ้า,ชุดปูโต๊ะ
ราคา35-650     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าฝ้ายพิมพ์แปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: นางจรรยา นาคะเสถียร
ตำบล: บางขุนศรี
คำค้นหา: ผ้า,ชุดปูโต๊ะ
ราคาชุดปูโต๊ะ 4 ที่ 1200     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป