OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
น้ำผลไม้ (เสาวรสเข้มข้น)
กลุ่มผู้ผลิต: แม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา
ตำบล: สิงห์
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, สมุนไพร,น้ำผลไม้
ราคา70    บาท
ดูรายละเอียด
เนื้อลำไยอบแห้ง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันพระเจ้าแดง
ตำบล: ห้วยยาบ
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,ผลไม้
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ลำไยอบแห้งสีทอง
กลุ่มผู้ผลิต: นางสายทอง มณีกุลโรจน์
ตำบล: หนองปลาสวาย
คำค้นหา: ขนม,ของว่าง,ของทานเล่น,ของกินเล่น,ของฝาก,ผลไม้
ราคากล่องละ 500 กรัม ราคาขายปลีก กล่องละ 120     บาท
ดูรายละเอียด
ส้มแขกกวน ส้มแขกแก้ว
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านร่อน
ตำบล: ตันหยงมัส
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ผัก,ผลไม้
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
แคนตาลูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแคนตาลูป
ตำบล: ย่านมัทรี
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ผัก,ผลไม้
ราคากก.ละ 69-89     บาท
ดูรายละเอียด
แตงญี่ปุ่น
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทพืชผักอนามัย จำกัด
ตำบล: พบพระ
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ผัก,ผลไม้
ราคาก.ก.ละ 75     บาท
ดูรายละเอียด
ผักและผลไม้แปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผลไม้
ตำบล: เวียง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน, ผัก,ผลไม้
ราคา300-350    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป