OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
กลุ่มผู้ผลิต: นายวีระศักดิ์ วัสสุตตะมะ
ตำบล: วังโมกข์
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ,ผ้าด้นมือ
ราคา100-4,500     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอไทลื้อ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผ้าทอไทลื้อ
ตำบล: ตำบลเชียงบาน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ
ราคา750     บาท
ดูรายละเอียด
ทอผ้ามัดหมี่
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้ามัดหมี่
ตำบล: สามผง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ
ราคาเมตรละ 400     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอไสบ่อ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผ้าทอไสบ่อ
ตำบล: นาวง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ,ผ้าขาวม้า
ราคาผ้า ขนาด 1 หลา ๆ ละ 200.-บาท 2.ผ้าขาวม้า ผืนละ 100    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าขิดลายขอดาว
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา
ตำบล: หนองตูม
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ
ราคาเมตรละ 150     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย
ตำบล: .บ้านเขว้า
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ
ราคาเมตรละ 1250    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอหางกระรอกลายกระเบื้องน้อย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหลุบโพธิ์เพชร
ตำบล: ตลาดแร้ง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ
ราคาเมตรละ 450    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป