OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ยาหม่องสูตรไพล (ตราหมอเฉลิม วังพรม)
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุนไพรวังพรม
ตำบล: ไร่ขิง
คำค้นหา: ยา,สมุนไพร,ปวด,เมื่อย
ราคา60     บาท
ดูรายละเอียด
แชมพูสีนิล
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท สีนิลไรซ์ จำกัด
ตำบล: 23/4 หมู่ 15
คำค้นหา: ของใช้ ,ยาสระผม , แชมพู ,สมุนไพร ,ความสะอาด,ศีรษะ
ราคา180-250     บาท
ดูรายละเอียด
ครีมสมุนไพรรักษาแผลและเชื้อรา
กลุ่มผู้ผลิต: บ้านสมุนไพร
ตำบล: บางสน
คำค้นหา: ยา,สมุนไพร
ราคา5 กรัม 30 บาท 10 กรัม 50     บาท
ดูรายละเอียด
ยาขี้ผึ้ง เทพนิมิตร
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทเทพนิมิตรธนากร (2001) จำกัด
ตำบล: วัดพระยาไกร
คำค้นหา: ยา,สมุนไพร
ราคา15 กรัม 35 บาท 30 กรัม 60 บาท 40 กรัม 80     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำมันเหลืองสมุนไพร เซ็ง ซิม อิ๊ว
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท เกียรติทวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ตำบล: ท่าแร้ง
คำค้นหา: ยา,สมุนไพร
ราคาขวดเล็กราคา 40 บาท ขวดใหญ่ราคา 80     บาท
ดูรายละเอียด
ยาดมสมุนไพรตราเฌอเอม
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนสามัญจิสประพัจน์
ตำบล: วัดอรุณ
คำค้นหา: ยา,สมุนไพร
ราคา15 - 25    บาท
ดูรายละเอียด
อาหารเสริม
กลุ่มผู้ผลิต: หจก. ขาวละออเภสัช
ตำบล: ในคลองบางปลากด
คำค้นหา: สมุนไพร,ยาระบาย
ราคา360    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป