OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
แหนมเนือง
กลุ่มผู้ผลิต: คุณ ณัฐวุฒิ กุลธัญวัตน์
ตำบล: ในเมือง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,แหนม
ราคาขนาด 5 ไม้ 100 บาท 10 ไม้ 150     บาท
ดูรายละเอียด
ผักกาดหวาน,ผักกาดดองสามรส
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรละหุ่งพัฒนา
ตำบล: นาบัว
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ผัก,ดอง,ผักกาด
ราคาขวดละ 35 บาท ถุงละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
หัวผักกาดหวานปรุงรส,หัวผักกาดเค็มปรุงรส ตราสามผึ้ง
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานอุตสาหกรรมเจริญชัย
ตำบล: เฉียง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ผัก,ดอง,ผักกาด
ราคาถุงละ 26     บาท
ดูรายละเอียด
ปลาส้ม(ปลาจีน)สมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ
ตำบล: วังผาง
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร,ปลา,สมุนไพร
ราคากิโลกรัมละ 100 - 120     บาท
ดูรายละเอียด
ไส้กรอกอีสาน
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท หจก.พี.วาย. เอส ไทยฟูดส์
ตำบล: เมืองใต้
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคาน้ำหนัก 400 กรัม / แพ็คละ 60     บาท
ดูรายละเอียด
เห็ดเข็มทอง
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท เอเวอร์ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด
ตำบล: หน้าไม้
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคากิโลกรัมละ 80-90    บาท
ดูรายละเอียด
แหนมตุ้มจิ๋ว
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ตำบล: ประชาธิปัตย์
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,วัถุดิบในการปรุงอาหาร
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
1 2

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป