OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
สบู่เหลวชีวภาพ
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.ซี.เอ็ม ไหมคำเนเชอรัลโปรดักส์
ตำบล: แม่เมาะ
คำค้นหา: สบู่สมุนไพร
ราคา100-120     บาท
ดูรายละเอียด
สบู่ วรรณผกา สบู่ใสกลิ่นดอกไม้จากวรรณคดีไทย
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท ซีเครททมายซอส จำกัด
ตำบล: คลองเตย
คำค้นหา: สบู่สมุนไพร
ราคาปลีก 50 กรัม 69/ก้อน ขนาด 100 กรัม ราคา 99/ก้อน     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป