OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ชุดเครื่องประดับร่างกาย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
ตำบล: ตาคลี
คำค้นหา: เครื่องประดับ,สร้อย,แหวน,กำไล,ตุ้มหู
ราคา10-500     บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องประดับนิล
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจินดาพิทักษ์
ตำบล: บ่อพลอย
คำค้นหา: เครื่องประดับ,สร้อย,แหวน,กำไล,ตุ้มหู,นาฬิกา
ราคาแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ ,750-4,400     บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องประดับพลอยและหินสี ประกอบเงิน 925(ASA DESIGN)
กลุ่มผู้ผลิต: ปิรามิด เทรดดิ้ง จำกัด
ตำบล: บางมด
คำค้นหา: เครื่องประดับ,สร้อย
ราคา1400-14,000     บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
กลุ่มผู้ผลิต: ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์
ตำบล: หินดาต
คำค้นหา: เครื่องประดับ,สร้อย,แหวน,กำไล,ตุ้มหู
ราคาตามจำนวนกรัม ,45     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป