OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เจ้พรข้าวต้มปลา
กลุ่มผู้ผลิต: เจ้พรข้าวต้มปลา
ตำบล:
คำค้นหา: ข้าวต้มปลา, ขายสูตร, สูตรอาหาร, สอนทำ
ราคา35,000    บาท
ดูรายละเอียด
ไข่นกกระทาแปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด
ตำบล: ป่างิ้ว
คำค้นหา: อาหาร, แปรรูป
ราคา42-610    บาท
ดูรายละเอียด
โจ๊กข้าวกล้องซองเดอร์ผสมสาหร่าย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มธัญญาพืชซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด
ตำบล: อู่ทอง
คำค้นหา: อาหาร, อาหารกึ่งสำเร็จรูป ,โจ๊ก
ราคาซองละ 10.50     บาท
ดูรายละเอียด
หมูสวรรค์-หมูหวาน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีพัฒนาต้นตาล
ตำบล: ต้นตาล
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคากก.ละ 300    บาท
ดูรายละเอียด
เต้าเจี้ยว (สูตรโบราณ)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านนางกวัก
ตำบล: ศรีประจันต์
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, เครื่องปรุงรสอาหาร
ราคาขวดละ 15 / 25 / 30    บาท
ดูรายละเอียด
กุนเชียงปลา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิหารขาวสามัคคี
ตำบล: วิหารขาว
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคาถุงละ 75    บาท
ดูรายละเอียด
ปลาช่อนแดดเดียว
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านแม่ลาสิงห์บุรี
ตำบล: ต้นโพธิ์
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคา50    บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 6

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป