OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
กุ้งเสียบรมควัน
กลุ่มผู้ผลิต: นายปริญญา เกื้อสกุล
ตำบล: ตะกั่วป่า
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,อาหารทะเลแปรรูป,อาหารทะเล,อาหารแปรรูป
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเสาเภา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภา
ตำบล: เสาเภา
คำค้นหา: อาหาร,ของกิน,อาหารทะเลแปรรูป,อาหารทะเล,อาหารแปรรูป
ราคา15,20     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป