OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
น้ำผลไม้ (เสาวรสเข้มข้น)
กลุ่มผู้ผลิต: แม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา
ตำบล: สิงห์
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, สมุนไพร,น้ำผลไม้
ราคา70    บาท
ดูรายละเอียด
ไวน์ ภูอมร
กลุ่มผู้ผลิต: นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี
ตำบล: มิตรภาพ
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, สมุนไพร,ไวน์,แอลกอฮอล์,หมัก
ราคา350     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำว่านหางจระเข้
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษตรพัฒนา
ตำบล: เกษตรพัฒนา
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, สมุนไพร
ราคา200 CC ขวดละ 5 บาท , ขนาด 400 CC ราคาขวดละ 10    บาท
ดูรายละเอียด
กาแฟเอี๊ยะแซ
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท บราเดอร์ แอน แจน จำกัด
ตำบล: คลองมะเดื่อ
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, ชา, กาแฟ
ราคาดูที่รายละเอียด    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำตาลสด
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์
ตำบล: .ดอนมะโนรา
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,น้ำตาล
ราคากล่องบรรจุ 24 ขวด (ขวดละ 330 ซีซี) ราคากล่องละ 18    บาท
ดูรายละเอียด
นมสดพาสเจอร์ไรส์
กลุ่มผู้ผลิต: ห.จ.ก.ผลิตภัณฑ์นมชุมชนบ้านหมี่
ตำบล: ชอนม่วง
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,นม
ราคาภุงละ 5     บาท
ดูรายละเอียด
ชาเขียวใบหม่อน
กลุ่มผู้ผลิต: ชาเขียวใบหม่อน
ตำบล: โพนงาม
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, ชา, สมุนไพร
ราคากล่องละ 25     บาท
ดูรายละเอียด
1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป