OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
น้ำว่านกาบหอย
กลุ่มผู้ผลิต: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตำบล: ท่างาม
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,สมุนไพร
ราคาขวดละ 20    บาท
ดูรายละเอียด
สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตำบล: แม่ยางตาล
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคากิโลกรัมละ 450     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำมะม่วงหิมพานต์
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด
ตำบล: ตลาดใหญ่
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก
ราคาขวดละ 300    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้งป่าเดือน 5 ตราอลิษา
กลุ่มผู้ผลิต: นางอลิษา ศรเพชร
ตำบล: เมือง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก
ราคา250    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องดื่มธัญพืชน้ำลูกเดือยพีไลฟ์
กลุ่มผู้ผลิต: นางนันทนา จักรภีร์ศิริสุข
ตำบล: ท่าวังทอง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก
ราคา12    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำสำรอง เจ.เฮาส์
กลุ่มผู้ผลิต: นายจิรัฎฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยา
ตำบล: ปากน้ำแหลมสิงห์
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก
ราคาโหลละ 100     บาท
ดูรายละเอียด
ชาเขียวใบหม่อน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า
ตำบล: หลุมรัง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคา75 กรัม ราคา 55     บาท
ดูรายละเอียด
1 2

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป