OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
บุษกรเครื่องนอน
กลุ่มผู้ผลิต: บุษกรเครื่องนอน
ตำบล: เทพมงคล
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,เครื่องนอน
ราคาชุดละ 2,700     บาท
ดูรายละเอียด
หมอนขวานผ้าขิด (ที่นอนลูกระนาด)
กลุ่มผู้ผลิต: มาลัยพรหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550     บาท
ดูรายละเอียด
หมอนขวาน (ที่นอน)
กลุ่มผู้ผลิต: นงนุชหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550    บาท
ดูรายละเอียด
ปลอกหมอนตัด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ
ตำบล: ลางเหนือ
คำค้นหา: เครื่องนอน
ราคาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป