OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
อาภรณ์ดี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มตัดเย็บคูคต
ตำบล: คูคต
คำค้นหา: ผ้า,ชุดไทย,เสื้อ,ชุด
ราคา2,200-4,500    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าบาติก/เสื้อผ้าบาติก
กลุ่มผู้ผลิต: นางจำปี ช่วยนุ่ม
ตำบล: คูหาสวรรค์
คำค้นหา: ผ้า,ศิลปะ,เสื้อ
ราคา500 - 700     บาท
ดูรายละเอียด
เสื้อบาติก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผลิตผ้าบาติก
ตำบล: ชะมาย
คำค้นหา: ผ้า,ศิลปะ,เสื้อ
ราคาส่ง 450 ,ปลีก 500     บาท
ดูรายละเอียด
เสื่อแปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า
ตำบล: บางสระเก้า
คำค้นหา: ที่นอน,เสื่อ
ราคาทำด้วยมือ ราคาชุดละ 450     บาท
ดูรายละเอียด
เสื่อกกจันทบูร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอเสื่อกกบางสระเก้า
ตำบล: บางสระเก้า
คำค้นหา: ที่นอน,เสื่อ
ราคา480 -800     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมแพรวาเสื้อสำเร็จรูป
กลุ่มผู้ผลิต: นางน้ำผึ้ง เกียรติดำเนินงาม
ตำบล: กาฬสินธุ์
คำค้นหา: ผ้า,ชุดลายไทย,เสื้อ
ราคาผ้า ชิ้นละ 1,200 บาทขึ้นไป เสื้อ ตัวละ 1,500 บาทขึ    บาท
ดูรายละเอียด
อาภรณ์ดี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มตัดเย็บคูคต
ตำบล: คูคต
คำค้นหา: ผ้า,ชุดไทย,เสื้อ
ราคา2,200-4,500    บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป