OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ไวน์ ภูอมร
กลุ่มผู้ผลิต: นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี
ตำบล: มิตรภาพ
คำค้นหา: เครื่องดื่ม, สมุนไพร,ไวน์,แอลกอฮอล์,หมัก
ราคา350     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำลูกยอ กระชายดำ
กลุ่มผู้ผลิต: นายจงทศพร พุ่มแก้ว
ตำบล: ท่าช้าง
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,ไวน์
ราคา180     บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
กลุ่มผู้ผลิต: สหกรณ์เชียงใหม่จำกัด
ตำบล: ช้างเผือก
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,ไวน์
ราคา250-300     บาท
ดูรายละเอียด
ไวน์แดงผลไม้
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่จำกัด
ตำบล: ศรีถ้อย
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,ไวน์
ราคา300-400     บาท
ดูรายละเอียด
1

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป