OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
รับทำครอสติชภาพเหมือน Photo to Stitch
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ, ภาพเหมือน
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
รับทำครอสติชภาพเหมือน Photo to Stitch
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ, ภาพเหมือน
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
รับทำครอสติชภาพเหมือน Photo to Stitch
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ, ภาพเหมือน
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
รับทำครอสติชภาพเหมือน Photo to Stitch
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ, ภาพเหมือน
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
บริการเปลี่ยนรูปภาพเป็นผังลายปักครอสติช Photo to Stitch ของขวัญที่ไม่เหมือนใคร
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
บริการเปลี่ยนรูปภาพเป็นผังลายปักครอสติช Photo to Stitch ของขวัญที่ไม่เหมือนใคร
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
บริการเปลี่ยนรูปภาพเป็นผังลายปักครอสติช Photo to Stitch ของขวัญที่ไม่เหมือนใคร
กลุ่มผู้ผลิต: crossstitch_4u
ตำบล:
คำค้นหา: crossstitch, xtitch, stitch, ครอสติช, ครอสติส, ออกแบบผังลาย, ทำชาร์ต, รูปสีธรรมชาติ, สีซีเปีย, รูปเหมือน, แปลงรูป, แปลงภาพ
ราคา179 - 1,xxx    บาท
ดูรายละเอียด
1 2

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป