OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ปลาส้มฟัก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา
ตำบล: เชียงงา
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคา300 กรัม ราคา 35 บาท ขนาด 500 กรัม ราคา 45     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำปลาปลาสร้อย
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ารวก
ตำบล: หนองยายโต๊ะ
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคาขวดละ 18     บาท
ดูรายละเอียด
น้ำผึ้งดอกทานตะวัน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธ์ผึ้ง
ตำบล: พัฒนานิคม
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคากิโลกรัมละ 65 บาท /ขวด 750 ซีซี 100     บาท
ดูรายละเอียด
ปลานิลแดดเดียวสมุนไพร
กลุ่มผู้ผลิต: ปลานิลแดดเดียวสมุนไพร
ตำบล: บุ่งมะแลง
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคา (ทอดแล้ว) กิโลกรัมละ 300     บาท
ดูรายละเอียด
เค็มบักนัด
กลุ่มผู้ผลิต: อารีย์เบเกอร์รี่เฮาส์
ตำบล: ในเมือง
คำค้นหา: อาหาร, ถนอมอาหาร
ราคาขวดละ 50     บาท
ดูรายละเอียด
หมูหยอง
กลุ่มผู้ผลิต: นางสาวจารุณี ทีฆะทิพย์สกุล
ตำบล: ในเมือง
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคากิโลกรัมละ 150     บาท
ดูรายละเอียด
ไชโป้วแม่ทองสุข
กลุ่มผู้ผลิต: โรงงานไชโป้วแม่ทองสุข
ตำบล: เจ็ดเสมียน
คำค้นหา: อาหาร, วัสดุในการปรุงอาหาร, วัตถุดิบ
ราคาขายส่ง 12-15 บาท ราคาขายปลีก 20 บาท (ที่โรงงาน) รา    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป