OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ไวน์แดงผลไม้
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่จำกัด
ตำบล: ศรีถ้อย
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,ไวน์
ราคา300-400     บาท
ดูรายละเอียด
ชาฉุยฟง
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทฉุยฟงจำกัด
ตำบล: ป่าซาง
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก,ชาสมุนไพร
ราคาอู่หลงเบอร์ 12 ราคา 1,000 -1,200 บาท/กก อู่หลงก้าน    บาท
ดูรายละเอียด
น้ำบ๊วยเข้มข้น
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ตำบล: ป่าซาง
คำค้นหา: น้ำบ๊วย
ราคา44    บาท
ดูรายละเอียด
กาแฟคั่วบดบรรจุซอง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้
ตำบล: คลองท่อมใต้
คำค้นหา: เครื่องดื่ม,ของฝาก,กาแฟ
ราคาถุงละ 60    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราฮ่องเต้
กลุ่มผู้ผลิต: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมัฆวาน อินเตอร์เทรด
ตำบล: ปากคลองบางปลากด
คำค้นหา: เครื่องดื่มสุขภาพ,ของฝาก
ราคาแบบธรรมดา กล่องละ 675 บาท แบบของขวัญกล่องละ 655     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป