OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มผู้ผลิต: นางสุวรรณ์ สารบ้านแห้ว
ตำบล: วังหลวง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา120-130     บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋าผ้าลายขิด
กลุ่มผู้ผลิต: นางวิไลลักษณ์ พัฒนาศิระกิจ
ตำบล: ศรีวิไล
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,กระเป๋า
ราคา150    บาท
ดูรายละเอียด
บุษกรเครื่องนอน
กลุ่มผู้ผลิต: บุษกรเครื่องนอน
ตำบล: เทพมงคล
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,เครื่องนอน
ราคาชุดละ 2,700     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าขิดยกดอก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
ตำบล: บ้านตึก
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาชิ้นละ 180    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าชุดโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: ร้านสุทนทรีผ้าไทย
ตำบล: หาดเสี้ยว
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ชุดปูโต๊ะ
ราคาผ้าปูโต๊ะ ๔๕๐ บาท ผ้ารองจาน ๑๕๐     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอพื้นเมือง(ลายรุ้งลำพัน)
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าตลิ่งชัน
ตำบล: ตลิ่งชัน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาส่งเมตรละ ๘๐ บาท ปลีกเมตร ละ ๑๒๐     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมลายราชวัตร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์
ตำบล: เขวาสินรินทร์
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาเมตรละ 800     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป