OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
เครื่องประดับเงินแท้ระย้าลายเม็ดมะยม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถศิลป์
ตำบล: เขวาสินรินทร์
คำค้นหา: เครื่องประดับ,เครื่องเงิน
ราคา5,000     บาท
ดูรายละเอียด
ชุดเครื่องประดับเงินลายโบราณดอกตะเกา
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินและทองเหลือง
ตำบล: เขวาสินรินทร์
คำค้นหา: เครื่องประดับ,เครื่องเงิน
ราคา13,800    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมลายอันลูยซีม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง
ตำบล: แตล
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคาเมตรละ 400     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมยกดอกบ้านดู่นาหนองไผ่
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าบ้านดู่นาหนองไผ่
ตำบล: นาหนองไผ่
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคาผืนละ 5,000     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว
กลุ่มผู้ผลิต: หัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
ตำบล: สวาย
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม,หัตถกรรม
ราคา2,500    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าสไบลายลูกแก้วสีธรรมชาติ
กลุ่มผู้ผลิต: สหกรณ์การเกษตรสวายเสรี
ตำบล: สวาย
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา700    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมยกทอง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจันทร์โสมา
ตำบล: ท่าสว่าง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคา80,000 บาท ถึงหลักแสน    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป