OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าคลุมไหล่
กลุ่มผู้ผลิต: นางพรทิพา ดอกแก้วนาค
ตำบล: ทากาศ
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,ไหล่
ราคาผีนละ 250    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมยกดอก
กลุ่มผู้ผลิต: หจก เพ็ญศิริ ไหมไทย
ตำบล: เวียงยอง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคาราคาเมตรละ 30,000บาท ผืนละ 120,000     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมยกดอกสอดเกสรย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มผู้ผลิต: กล่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย
ตำบล: ท่าชนะ
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอพุมเรียง
กลุ่มผู้ผลิต: นางหวันมะ นุ้ยหมีม
ตำบล: พุมเรียง
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาหลาละ 1,300     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอย้อมคราม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
ตำบล: สามัคคีพัฒนา
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าปูโต๊ะ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าน้ำมอญ
ตำบล: แจ้ซ้อน
คำค้นหา: ผ้า,ปูโต๊ะ
ราคา180-940    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าคลุมเตียง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเสลา
ตำบล: แจ้ซ้อน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,เตียง
ราคา850    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป