OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผ้าทอมือยกดอก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์
ตำบล: คลองโหน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาหลาละ 200     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอเกาะยอ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มราชวัตรแสงส่องหล้า
ตำบล: เกาะยอ
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาเมตรละ 250     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าไหมสตรีสหกรณ์บ้านโนนคำแก้ว
ตำบล: สังเม็ก
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้าไหม
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
อาภรณ์ดี
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มตัดเย็บคูคต
ตำบล: คูคต
คำค้นหา: ผ้า,ชุดไทย,เสื้อ,ชุด
ราคา2,200-4,500    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอตีนจกไหมแบบมาตรฐาน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าจกไหมและผ้าตีนจก
ตำบล: แม่ป้าก
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา2,500 - 10,000    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าซิ่นตีนจก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
ตำบล: บ้านปิน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าคลุม,ผ้าซิ่น
ราคาผืนละ 2,500 - 7,500    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าปูโต๊ะ
กลุ่มผู้ผลิต: นายยุทธพงศ์ ศรีบัว
ตำบล: ทุ่งโฮ้ง
คำค้นหา: ผ้า,ปูโต๊ะ
ราคา700-1,200     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป