OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มพัฒนาอาชีพมินดาบาติก
ตำบล: ไม้ขาว
คำค้นหา: ผ้า,ศิลปะ
ราคาเสื้อแฟชั่นบาติกตัวละ 400 บาทผ้าชิ้นๆละ 300     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมบาติก
กลุ่มผู้ผลิต: เมืองไม้บาติก
ตำบล: นิเวศน์
คำค้นหา: ผ้า,ศิลปะ
ราคาเมตรละ 400-600    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าทอมือกี่กระตุก
กลุ่มผู้ผลิต: ผ้าทอบ้านหน้าเกาะ
ตำบล: ตะแพน
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา100 - 250     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าบาติก/เสื้อผ้าบาติก
กลุ่มผู้ผลิต: นางจำปี ช่วยนุ่ม
ตำบล: คูหาสวรรค์
คำค้นหา: ผ้า,ศิลปะ,เสื้อ
ราคา500 - 700     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าม่านลายขิดย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง
ตำบล: กำแมด
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคา380     บาท
ดูรายละเอียด
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
กลุ่มผู้ผลิต: นายวีระศักดิ์ วัสสุตตะมะ
ตำบล: วังโมกข์
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอมือ,ผ้าด้นมือ
ราคา100-4,500     บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าลายขัดพื้นฐาน
กลุ่มผู้ผลิต: นางละมาย สลางสิงห์ กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านกกไฮ
ตำบล: คำชะอี
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ
ราคาเมตรละ 80.-    บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป