OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
แจกัน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มไม้มะม่วงกลึง
ตำบล: ประดู่ยืน
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก
ราคาแล้วแต่ขนาด ตั้งแต่ 100 – 1,000     บาท
ดูรายละเอียด
เชิงเทียนฐานจีน 3 ลูก
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มกลึงไม้ตาลทับคาง
ตำบล: ทับคาง
คำค้นหา: ของใช้ ,ของฝาก, ของที่ระลึก
ราคาชิ้นละ 250-300    บาท
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
กลุ่มผู้ผลิต: นางนิศาชล บุบผาสังข์
ตำบล: สระใคร
คำค้นหา: ของใช้ ,หมอน,งานฝีมือ
ราคา500-2000    บาท
ดูรายละเอียด
เบญจรงค์น้ำทอง
กลุ่มผู้ผลิต: นายสมชาย เล็กสถิน
ตำบล: เทพมงคล
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ของตั้งโชว์
ราคา45-5,000    บาท
ดูรายละเอียด
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: บริษัท นว.อรัญญิก จำกัด
ตำบล: แม่ลา
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องครัว,เครื่องเงิน
ราคา3,780     บาท
ดูรายละเอียด
เข่งปลาทู,เข่งติ่มซำ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง
ตำบล: นอกเมือง
คำค้นหา: ของใช้ ,เข่ง , งานสาน, จักรสาน
ราคาอันละ 1     บาท
ดูรายละเอียด
กระเป๋ากระจูด
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มจักสานกระจูดตำบลท่าสะท้อน
ตำบล: ท่าสะท้อน
คำค้นหา: ของใช้ ,กระเป๋า, สาน ,งานฝีมือ
ราคาใบละ 800     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป