OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
หมอนขวานผ้าขิด (ที่นอนลูกระนาด)
กลุ่มผู้ผลิต: มาลัยพรหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550     บาท
ดูรายละเอียด
หมอนขวาน (ที่นอน)
กลุ่มผู้ผลิต: นงนุชหมอนขิด
ตำบล: ศรีฐาน
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องนอน
ราคา550    บาท
ดูรายละเอียด
ไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีทำไม้กวาดบ้านโนนบก
ตำบล: สาริกา
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,อุปกรณ์ทำความสะอาด,เครื่องมือทำความสะอาด
ราคา25 - 35     บาท
ดูรายละเอียด
กระจาดลูกกวาง
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
ตำบล: บ้านต๊ำ
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องครัว
ราคา50    บาท
ดูรายละเอียด
ไม้นิ้วมหานารี
กลุ่มผู้ผลิต: ชมรมแพทย์แผนไทย(นายเจือ บุญไชยสุริยา)
ตำบล: แม่ลาน
คำค้นหา: อุปกรณ์นวด,นวดแผนโบราณ
ราคา    บาท
ดูรายละเอียด
ผ้าไหมมัดหมี่
กลุ่มผู้ผลิต: ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์
ตำบล: นาโพธิ์
คำค้นหา: ผ้า,ผ้าทอ,ผ้ามัดหมี่
ราคาเมตรละ 1,000     บาท
ดูรายละเอียด
แผ่นรองจานพันเกลียว
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย
ตำบล: สตึก
คำค้นหา: แผ่นรอง
ราคา(1 ชุด มี 4 ชิ้น) ชุดละ 160-240     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป