OTOP:nalueng
หมวดหมู่สินค้า
คำค้นหายอดนิยม
งานอบรมสัมมนา

สินค้า Otop คือ
ความหมายและที่มาของ สินค้า Otop
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
ผู้สนับสนุน
20 บาท
รายการสินค้า otop
ใยกล้วยขัดผิวกาย
กลุ่มผู้ผลิต: หจก.เฃลเทลลา
ตำบล: ชะเมา
คำค้นหา: วัสดุทำความสะอาด,อุปกรณ์ทำความสพอาดผิว
ราคา55    บาท
ดูรายละเอียด
เครื่องถมเงิน
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มเยาวชนเครื่องถม
ตำบล: นาเรียง
คำค้นหา: ของใช้ภายในบ้าน,งานฝีมือ,เครื่องถม
ราคา10-4,000     บาท
ดูรายละเอียด
เข็มกลัดติดเสื้อ
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เกล็ดปลา
ตำบล: นาเมืองเพชร
คำค้นหา: เข็มกลัด
ราคาขนาดเล็ก ราคา 20 บาท 2.ขนาดกลาง ราคา 35 บาท 3.ขนาด    บาท
ดูรายละเอียด
เสื่อแปรรูป
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า
ตำบล: บางสระเก้า
คำค้นหา: ที่นอน,เสื่อ
ราคาทำด้วยมือ ราคาชุดละ 450     บาท
ดูรายละเอียด
เสื่อกกจันทบูร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอเสื่อกกบางสระเก้า
ตำบล: บางสระเก้า
คำค้นหา: ที่นอน,เสื่อ
ราคา480 -800     บาท
ดูรายละเอียด
หัตถกรรมงานปัก-งานถักชุดของใช้บนโต๊ะอาหาร
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ
ตำบล: สันกลาง
คำค้นหา: ผ้า,ชุดปูโต๊ะ
ราคา35-650     บาท
ดูรายละเอียด
ร่มหลวงลุงวงค์
กลุ่มผู้ผลิต: ร่มหลวงลุงวงค์
ตำบล: ต้นเปา
คำค้นหา: ของตกแต่ง,ของประดับบ้าน,งานฝีมือ,ร่ม
ราคา550-3500     บาท
ดูรายละเอียด
<< หน้าที่แล้ว ... 2 3 4 5 6 7 8 9

มุมพักผ่อน ดู TV/ฟังวิทยุ
Otop 5 ดาว
บ้านเรือนไทยจำลอง
300-2,000 บาท
กฏหมายการประกอบธุรกิจทั่วไป